Кои са особеностите при смяна на водомери?

водомер

Необходимостта от смяна на водомера възниква поради редица причини. Основните са поява на дефекти и некоректно отчитане на показанията на консумираната вода. Освен това друг критерий, който може да се окаже ключов за инсталацията на нов са именно предписанията на дружеството доставчик за подобряване на съоръженията и замяната им с други, които са по-иновативни, съвременни, прецизни и намаляващи разходите за отчитане. Предвид това например се предвижда цялостно обновяване на уредите за измерване от софийска вода смяна на водомери с такива с дистанционно отчитане. Особено приоритетни в случая се оказват тези намерения, тъй като на практика това би спестило на доставчика милиони левове на годишна база, а също така е гаранция за потребителите, че могат да си осигурят повече удобство при отчитането на разхода на водния ресурс.

С какво са по-добри моделите с дистанционно отчитане?

Говорейки за осъвременяването на устройствата, които отчитат разхода на едно домакинство на вода е важно да подчертаем, че основните мотиви за предприемането на тази стъпка е в подобряване качеството на обслужване и намаляване на разходите. Смяната на старите водомери с нови, които са с дистанционно отчитане е мярка, благодарение на която можете да разчитате на:

  • Удобство и никакъв ангажимент от ваша страна при отчитане на показанията на водомера;
  • Прецизност и коректно начисляване на фактурите на база потребено количество вода;
  • Намаляване на разходите за дружеството, което би рефлектирало върху качеството на обслужване и поддържане на приемлива цена за абонатите.

Като цяло са много предимствата както за самите ползватели на водния ресурс така и за Софийска вода АД. Основната цел е да се оптимизират загубите и това да доведе до коректно начисляване на реалното количество вода, което домакинствата използват в ежедневието си. Изключителен потенциал от високи стандарти и предпочитания за осигуряване на качествено обслужване е заложено в бъдещите планове на дружеството, което е изцяло ориентирано към това клиентите да удовлетворени от услугата.

Същност на процедурата по смяна на водомерите

нов водомер

Когато се предвижда планово или предвид възникнал дефект в измервателното устройство то това, което е необходимо да се вземе предвид са именно спазването на всички изисквания на Софийска вода АД относно критерии, на които новите измервателни устройства следва а отговарят както и монтажа да бъде извършен от квалифициран специалист.

Но какво означава на практика това? Всъщност са две направленията, от които се ръководят експертите що се отнася именно до това да се покрие нормативната база на доставчика по отношение на изискуемите качества на измервателното устройство както и спазването на процедурата по инсталация към ВиК системата на абонатите. А н общи линии това се отнася до:

  • Водомерите с дистанционно отчитане да са проверени и да са се доказали като ефективни, прецизни и точни в отчитането;
  • Инсталацията да е съобразена с критериите за свързаност със софтуера на дружеството;
  • Да се осигурят отлични условия за удобно и лесно отчитане на разхода на вода за абонатите;
  • Монтажа да се извърши от лицензирана ВиК фирма, която има договорни отношения с доставчика и други.

Разбира се това е лесно изпълнимо и не представлява почти никакъв ангажимент за абонатите, тъй като отчитането от разстояние се осъществява с помощта на разработен специализиран софтуерен продукт, който е автоматизиран, пести време и разходи.

Скъпо ли ще струва на абонатите смяната?

Ако трябва да кажем дали ще бъде по-скъпо инсталирането на модела с дистанционно отчитане от друг аналогов то предвид самата специфика на процедурата е една и съща, което на практика означава, че няма никакво значение дали се касае за стандартен водомер или такъв с дистанционно отчитане.

По предписание на дружеството доставчик на вода за софийска област се предвижда цялостна подмяна на всички измервателни съоръжения с такива с дистанционно отчитан с оглед на прецизност, ефективност и оптимизиране на разходите като за доставчика така и за потребителите.

диван Предишна публикация Аргументи в полза на инвестирането в ъглов диван
саксии Следваща публикация Къде откриваме практични принадлежности за бита?