Usklađivanje pravnog okvira sa standardima EU

Ova komponenta projektnih aktivnosti ima za cilj:

 • jačanje slobode medija kroz pružanje stručne pomoći, namenske pomoći, kao i kroz obučavanje korisnika u vezi sa propisima u oblasti medija i sa profesionalizacijom;
 • podršku demokratizaciji medija kroz usklađivanje pravnog okvira sa evropskim standardima u ovom sektoru;
 • pružanje stručne pomoći ključnim zainteresovanim stranama o novom regulatornom okviru;
 • pomoć u implementaciji usaglašenih zakona;
 • unapređivanje medijske pismenosti među ključnim zainteresovanim stranama, i podršku relevantnim inicijativama i akcijama.

homepage-text-image1Kao ključni segment aktivnosti, projektni tim pruža stručnu pomoć u procesu izrade nacrta Zakona o javnom informisanju, Zakona o elektronskim medijima i Zakona o javnom informisanju i medijima, kako bi se osiguralo da novi propisi u oblasti medija budu u skladu sa evropskim standardima.

Detaljnije 

Video

Najnovije vesti

31
Mar

Seminari o zabrani govora mržnje i diskriminacije

Tim projekta Jačanje medijske slobode je 30. i 31. marta 2016. godine organizovao dva specijalizovana seminara za preko trideset predstavnika medija, zakonodavaca i etničnih manjina o govoru mržnje kao...
26
Feb

Završnica kampanje “Ako imaš šta da kažeš – RECI!”

Pilot kampanja za medijsku pismenost srednjoškolaca zaokružena je organizacijom svečanog predstavljanja srednjoškolskih mini projektata u Trećoj beogradskoj gimnaziji u utorak, 23. februara. U kampanji su neposredno učestvovale gimnazije i...
27
Nov

Završena obuka za stručnjake iz medija i predstavnike regulatornih organa

Tim projekta Jačanje medijske slobode (JMS) održao je namenski osmišljen seminar za novinare o sprovođenju medijskih propisa u Srbiji sa stanovišta Direktive EU o audiovizuelnim servisima, evropskih standarda o...
Medijski fond - lista dodeljenih grantova

Jačanje profesionalizma u novinarstvu

Jačanje slobode izražavanja i profesionalizma u novinarstvu kroz pružanje pomoći u implementaciji projekata Medijskog fonda koje podržava Delegacija EU u Srbiji (EU Delegation to Serbia)

Ovaj segment projekta nastoji da ojača vladavinu prava i slobodu izražavanja kroz:

 • podizanje profesionalnih standarda u novinarstvu,
 • podršku tačnom istraživačkom izveštavanju zasnovanom na činjenicama,
 • poboljšanje kvaliteta i relevantnosti medijskih proizvoda.

homepage-text-image2Kao najbitniji deo aktivnosti, projektni tim prati implementaciju 19 izabranih grantova Medijskog fonda koje obezbeđuje Delegacija EU u Srbiji. Podržani projekti usredsređeni su na razne teme u oblasti vladavine prava, kao što su nezavisnost i transparentnost u pravosuđu; kontrola primene zakona i borba protiv svih oblika kriminala; upravljanje granicama; podrška izbeglicama, interno raseljenim licima i azilantima; borba protiv korupcije i zloupotrebe položaja; zaštita slobode medija; pomirenje i regionalna saradnja; istraga i suđenje za ratne zločine.

Detaljnije 

 • A-Media
 • Arhitel
 • Beta
 • BIRN
 • Blic
 • Brendon
 • Business Info
 • Danas
 • Monteroyal Pictures
 • Mreza
 • NDNV
 • OK radio
 • Playground
 • Potrosacki savetnik
 • Radio 021
 • Radio Boom 93
 • RTS
 • TV Vojvodina
 • Vreme
 • Grantovi - tehnički detalji